नव्याने आलेले  NFO खालीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये गुंतवणूक  करायची असल्यास  शेअरखान सावंतवाडी शाखेमध्ये सम्पर्क करा.

सम्पर्क नंबर  8275881024

 

  1. SBI FIXED MATURITY PLAN (FMP)- SERIES 23 (G)                      (Closed ended)


       Open Date 05/11/19

        Close Date 13/11/19

  1. SBI FIXED MATURITY PLAN (FMP)- SERIES 23 (D) (Closed ended)

 

        Open Date 05/11/19

        Close Date 13/11/19

अभिप्राय द्या!

Close Menu