www.incometaxindiaefiling.gov.in. या वेबसाइटवर लॉग इन केल्यावर ग्राहक त्याचा आधार क्रमांक सादर करून तात्काळ ई पॅनकार्ड काढू शकतो. ही सुविधा मोफत आहे. त्याशिवाय यात तुम्हाला कोणतेही कागदपत्रे अपलोड करावी लागत नाहीत. केवळ ज्यांनी पॅनकार्ड काढली नाहीत अशा नागरिकांना यात तात्काळ पॅनकार्ड उपलब्ध केले जाईल. आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन आधार क्रमांक भरायचा आहे. त्यानंतर त्या नागरिकाने आधार कार्ड काढताना जो मोबाइल क्रमांक नोंदवला असेल, त्या क्रमांकावर एक ओटीपी पाठवला जाईल. हा ओटीपी टाइप केल्यानंतर त्याच्या साह्याने आधारचा तपशाली तपासला जाईल. हा तपशील बरोबर असल्यास तत्काळ त्या नागरिकाला पॅन क्रमाक दिला जाईल. यामुळे पॅन कार्डासाठी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतून करदात्याची सुटका होईल.

अभिप्राय द्या!