पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधीमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी दर्शविणारे निवडक फंड येथे दिले जात आहेत .वाचकांनी यामध्ये गुंतवणूक करताना आपल्या सल्लागाराचा सल्ला जरूर घ्यावा .

१.Birla sunlife frontline equity fund ( Large Cap )  – rate of return for 5 years -18.68%

2.Kotak emerging equity fund ( Mid Cap ) – rate of return for 5 years -25.52%

  1. UTI mastrshare scheme ( Large Cap ) – rate of return for 25 years -15%    4 . UTI floating rate fund ( STP )  ( Debt Fund ) — 8%

5 SBI magnum mid cap fund — rate of return for 5 years –  28.04%

6.HDFC top 200 — rate of return more than 14%

7.ICICI prue balance fund ——- rate of return more than 12%

8.Tata balance fund ————–rate of return 15%+

9.UTI midcap fund —————rate of retun 17% +

BSL bank & finance sector ——-rate of return last one year 17% +

 

अभिप्राय द्या!