नव्याने आलेले NFO खालीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास SHAREKHAN सावंतवाडी शाखेमध्ये सम्पर्क करा. सम्पर्क नंबर ८२७५८८१०२४
Axis Mutual Fund
Opening Date 16/10/2020
Closing Date 29/10/2020

Mahindra Manulife Focused Equity Yojana
Opening Date 26/10/2020
Closing date 09/11/2020

Quant ESG Equity fund
Opening Date 15/10/2020
Closing date 30/10/2020

अभिप्राय द्या!