नव्याने आलेले NFO खालीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास SHAREKHAN सावंतवाडी शाखेमध्ये सम्पर्क करा. सम्पर्क नंबर 9422429103
UTI Small Cap Fund (D)
Opening Date 02/12/2020
Closing Date 16/12/202
UTI Small Cap Fund (G)
Opening Date 02/12/2020
Closing Date 16/12/202

Aditya Birla Sun Life ESG Fund (D)
Openin Date 04/12/2020
Closing Date 18/12/2020
Aditya Birla Sun Life ESG Fund (G)
Opening Date 04/12/2020
Closing date 18/12/2020

Axis Special Situations Fund (D)
Opening date 04/12/2020
Closing date 18/12/2020
Axis Special Situations Fund (G)
Opening date 04/12/2020
Closing date 18/12/2020

Invesco India-Invesco Global Consumer Trends FoF (D)
Opening date 04/12/2020
Closing date 18/12/2020
Invesco India-Invesco Global Consumer Trends FoF (G)
Opening date 04/12/2020
Closing date 18/12/2020

Kotak International REIT FOF (D)
Opening date 07/12/2020
Closing date 21/12/2020
Kotak International REIT FOF (G)
Opening date 07/12/2020
Closing date 21/12/2020
Nippon India Passive Flexicap FoF (D)
Opening date 10/12/2020
Closing date 24/12/2020
Nippon India Passive Flexicap FoF (G)
Opening date 10/12/2020
Closing date 24/12/2020

अभिप्राय द्या!