भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) मध्ये अडीच लाखांवरील गुंतवणुकीवरील व्याजावर लागू होणार कर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीसाठी नसेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

अभिप्राय द्या!