नव्याने आलेले NFO खालीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास SHAREKHAN सावंतवाडी शाखेमध्ये सम्पर्क करा. सम्पर्क नंबर ८२७५८८१०२४
Kotak Nifty Next 50 Index Fund (D)
Opening Date 17 Feb 2021
Closing date 03 Mar 2021
Kotak Nifty Next 50 Index Fund (G)
Opening Date 17 Feb 2021
Closing date 03 Mar 2021
UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund (G)
Opening Date 19 Feb 2021
Closing date 04 Mar 2021
Motilal Oswal Asset Allocation Passive FOF – Aggressive (G)
Opening Date 19 Feb 2021
Closing date 05 Mar 2021
Motilal Oswal Asset Allocation Passive FOF – Conservative (G)
Opening Date 19 Feb 2021
Closing date 05 Mar 2021
Mirae Asset Corporate Bond Fund (D)
Opening Date 24 Feb 2021
Closing date 09 Mar 2021
Mirae Asset Corporate Bond Fund (G)
Opening Date 24 Feb 2021
Closing date 09 Mar 2021

अभिप्राय द्या!