पोस्टातील बचत खात्यावरील किमान शिलकीच्या नियमात केंद्र सरकारने महत्वाची सुधारणा केली आहे. पोस्टाच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास लागू होणारी दंडाची रक्कम निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय अर्थ खात्याने घेतला आहे. यामुळे पोस्टाच्या लाखो बचतधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

अभिप्राय द्या!