पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी योग्य वेळ

आपला गुंतवणूक पोर्टफोलिओ कसा असावा यासाठी पुढील टक्केवारी देत आहे. ही टक्केवारी पूर्वी दिलेली असली तरीही ती पुनःपुन्हा डोळ्यांसमोर राहिली तरच त्याबरहुकूम निर्णय घेता येतील.

गुंतवणूक क्षेत्र गुंतवणूक (टक्के)

बँकिंग अॅण्ड फायनान्स १६

डायव्हर्सिफाइड १५

ओषधनिर्माण (फार्मा) १२

तंत्रज्ञान १४

एफएमसीजी ११

विमा ७

वाहन उद्योग १०

तेल, सिमेंट, इलेक्ट्रिक, रसायने १५

अभिप्राय द्या!