खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या आयसीआयसीआय लोम्बार्ड यांनी आपल्या आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांसाठी एनीव्हेअर कॅशलेस या अनोख्या सुविधेची घोषणा केली आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रातील ही अशी पहिल्या स्वरुपाची सुविधा आहे. एखादे रुग्णालय जरी आयसीआयसीआय लोम्बार्डच्या सध्याच्या हॉस्पीटलच्या शृंखलेत समाविष्ट नसले तरी या सुविधेआधारे विमाधारकांना कोणत्याही रुग्णालयात कॅशलेस सुविधेचा लाभ घेता येईल. ग्राहकांना त्यांच्या खिशातून कोणताही नवा पैसा त्यासाठी खर्च करावा लागणार नाही.!!

अभिप्राय द्या!