R.R.Kebel Ltd
या कंपनीचा IPO 13 सप्टेबर 2023 ते 15सप्टेंबर 2023 पर्यन्त उपलब्ध असून त्याचा LOT Size 14 समभागांचा असून त्याची किंमत प्रति शेअर 1035 आहे .या IPO ची खरेदी आपण online UPI Id वापरुन BHIM App द्वारे करू शकता किंवा शेअरखान ऑफिस सावंतवाडीला भेट देऊन करू शकता.
त्यासाठी मात्र आपले DEMAT खाते असणे आवश्यक आहे.

Samhi Hotel Ltd
या कंपनीचा IPO 14 सप्टेबर 2023 ते 18 सप्टेंबर 2023 पर्यन्त उपलब्ध असून त्याचा LOT Size 119 समभागांचा असून त्याची किंमत प्रति शेअर 126 आहे .या IPO ची खरेदी आपण online UPI Id वापरुन BHIM App द्वारे करू शकता किंवा शेअरखान ऑफिस सावंतवाडीला भेट देऊन करू शकता.

Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd
या कंपनीचा IPO 14 सप्टेबर 2023 ते 18 सप्टेंबर 2023 पर्यन्त उपलब्ध असून त्याचा LOT Size 90 समभागांचा असून त्याची किंमत प्रति शेअर 164 आहे .या IPO ची खरेदी आपण online UPI Id वापरुन BHIM App द्वारे करू शकता किंवा शेअरखान ऑफिस सावंतवाडीला भेट देऊन करू शकता.
त्यासाठी मात्र आपले DEMAT खाते असणे आवश्यक आहे.
Cellecor Gadgets Ltd
या कंपनीचा IPO 15 सप्टेबर 2023 ते 20 सप्टेंबर 2023 पर्यन्त उपलब्ध असून त्याचा LOT Size 1200 समभागांचा असून त्याची किंमत प्रति शेअर 92 आहे .या IPO ची खरेदी आपण online UPI Id वापरुन BHIM App द्वारे करू शकता किंवा शेअरखान ऑफिस सावंतवाडीला भेट देऊन करू शकता.
त्यासाठी मात्र आपले DEMAT खाते असणे आवश्यक आहे.

Yatra Online Ltd
या कंपनीचा IPO 15 सप्टेबर 2023 ते 20 सप्टेंबर 2023 पर्यन्त उपलब्ध असून त्याचा LOT Size 105 समभागांचा असून त्याची किंमत प्रति शेअर 142 आहे .या IPO ची खरेदी आपण online UPI Id वापरुन BHIM App द्वारे करू शकता किंवा शेअरखान ऑफिस सावंतवाडीला भेट देऊन करू शकता.
त्यासाठी मात्र आपले DEMAT खाते असणे आवश्यक आहे.
प्रदीप जोशी – ९४२२४२१०३

अभिप्राय द्या!