पैसे जमा होणे व खर्च होणे या दोन बाजू आहेत. खर्चाला फुटणारी वाट नियंत्रित करणे हेच खरे संपत्ती मिळवण्याचे  गमक आहे. नियमित व सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचा पाया बचतीतच असतो. यासाठी खर्चावर जो नियंत्रण मिळवितो, तोच संपत्ती जमा करण्यात निश्‍चित यशस्वी होतो. नियमित उत्पन्नाला जोड व्यवसायाच्या पर्यायातून वैध मार्गाने पैसा कमविला तरी तो वैध कारणासाठी खर्च होणे अपेक्षित असते. थोडक्‍यात, हुशारीने खर्च करणे किंवा खर्च नियंत्रणात ठेवणे म्हणजे एकप्रकारे पैसा मिळविल्यासारखेच आहे.

यासाठी पुढीलप्रमाणे काही सोपे उपाय करता येऊ शकतात – 1) खर्चाचे अंदाजपत्रक मांडणे, 2) अचानक येऊ शकणारे खर्च विचारात घेऊन तरतूद करणे, 3) खरेदीला निघताना कोणत्या गोष्टी खरेदी करावयाच्या आहेत, याची यादी करूनच बाहेर पडणे, 4) घरातून निघताना आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त रोख रक्कम जवळ न बाळगणे, 5) डेबिट कार्डऐवजी क्रेडिट कार्ड बरोबर ठेवणे म्हणजे खर्च करण्यापूर्वी विचार केला जाईल, 6) वस्तू खरेदी करताना तिच्या दीर्घकाळ वापराचा अथवा त्या वस्तूचे आयुर्मान विचारात घेऊन खरेदी करण्याचा विचार करणे.

दरमहा कोणकोणत्या बाबीवर खर्च होतो ते लिहून त्यामधून कशी बचत करता येऊ शकते याचा विचारविनिमय कुटुंबातील सर्व मिळवत्या व्यक्तींनी करणे यापाई बचत वाढून तिचे रुपांतर गुंतवणुकीत होऊ शकते.

असे अनेक साधे उपाय अमलात आणून आपल्या खर्चावर नियंत्रण आणणे शक्‍य आहे. वाचवलेला किंवा बचत केलेला पैसा हा मिळकतीसारखाच असतो.  व अशी बचत आर्थिक ध्येय निश्चितीसाठी सल्लागाराच्या मदतीने योग्य त्या ठिकाणी गुंतवणे संपत्तीनिर्मितीसाठी महत्वाचे ठरते.

अभिप्राय द्या!