म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे फायदे

इतर वित्तीय पर्यायांपैकी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक स्वस्त समजली जाते. तसेच गुंतवणूकदारांचे पैसे जेव्हा भांडवल बाजारामध्ये गुंतविले जातात तेव्हा त्यामध्ये व्यावसायिक निर्णयक्षमता घेऊ शकणारे बाजारातील तज्ज्ञ लोकांचा सहभाग असतो. तसेच एकत्रित जमा झालेला निधी वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतविल्यामुळे थेट शेअर बाजारात असलेला धोका काही प्रमाणात कमी होतो. हा सर्व व्यवहार अत्यंत पारदर्शी असतो. तसेच सेबीसारख्या नियंत्रकांकडून या व्यवहारांवर काटेकोर नियंत्रण केले जाते. म्युच्युअल फंडातील काही योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास आयकरमध्येही बचत होऊ शकते.

हे सर्व फायदे असले तरी गुंतवणूकदार म्हणून निर्णय घेताना काही काळजी घेणे आवश्यक असते.
गुंतवणूकदाराची आर्थिक उद्दिष्टे

गुंतवणूकदाराने स्वतः आपले उत्पन्न भविष्यात‌ील अपेक्षित खर्च, आपत्कालीन खर्च व दीर्घकालीन खर्चाचे नियोजन याचा परामर्श घेऊन किती वर्षामध्ये किती रुपयांचा निधी तयार होऊ शकतो, याचा अंदाज घेणे आवश्यक असते. आपले वय, निवृत्तीपर्यंत शक्य असलेली बचत, त्यानंतर लागणारी रक्कम घरातील खर्च मुलांचे शिक्षण, लग्न या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपण किती रक्कम दरमहा गुंतवू शकतो, हे ठरवावे. एकाचवेळी गुंतवणूक करण्यापेक्षा दरमहा विशेषतः SIP व्दारे गुंतवणूक केल्यास अल्पकालीन चढउतारापासून गुंतवणूक सुरक्षित राते.
धोके

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर शेअर बाजारातील चढउताराचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो. हा परिणाम नकारात्मकसुध्दा असू शकतो. म्युच्युअल फंडाच्या ऑफर डॉक्युमेंटमध्ये फंडाची गुंतवणूक कशात असेल, याचा उल्लेख असतो. या धोक्यांचा अभ्यास करूनच गुंतवणूक करणे हितावह असते.

भविष्यकालीन योजना

निवृत्तीनंतर लागणारी रक्कम, मुलांचे शिक्षण, विवाह, ठराविक अपेक्षित उत्पन्न, महागाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक निधी यांपैकी कोणते उद्दिष्ट आपल्यासमोर आहे व किती वर्षानंतर या उद्दिष्टांसाठी किती निधी लागणार आहे, याचा विचार करून त्याप्रमाणे योग्य त्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनेचा स्वीकार करावा.

काही गोष्टी क्लिष्ट असल्या तरी गुंतवणूकदार म्हणून त्या समजून घेणे आवश्यक असते. एनएव्ही, रिपर्चेस, ग्रोथ, डिव्हीडंड या गोष्टींची माहिती म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांकडे असणे आवश्यक असते. यासाठी अर्थविषयक वृत्तपत्रे, वेबसाईटस, म्युच्युअल फंडचे फॅक्टशीट वाचणे अधिक‌हितावह ठरते.

आपली गुंतवणूक योग्य परतावा देणारी व तेसुध्दा शेअरबाजाराच्या धोक्यापासून अलिप्त असा दुहेरी फायदा मिळवायचा असेल, तर म्युच्युअल फंडाला पर्याय नाही.

 

अभिप्राय द्या!