प्रथमच गुंतवणूक करणारे अनेक गुंतवणूकदार त्यांचा पैसा बँक मुदतठेवींतून काढून इक्विटींमध्ये गुंतवतात. बाजारात करेक्शन आल्यास संपूर्ण इक्विटी पोर्टफोलिओच्या तुलनेत तुमच्या पोर्टफोलिओत डेट व इक्विटी यांचे मिश्रण असेल तर कमी प्रमाणात चढउतार अनुभवास येतात. संपूर्ण इक्विटी फंडांपेक्षा अशा फंडांचा अनुभव चांगला असतो.

डायनॅमिक इक्विटी फंड हे बाजाराची हालचाल पाहून इक्विटी व डेटमधील  अॅसेट अॅलोकेशन बदलत राहतात. भांडवल बाजार पडलेला असतो तेव्हा डायनॅमिक इक्विटी फंड इक्विटीमधील गुंतवणूक वाढवतात, बाजार वर चढलेला असतो तेव्हा ही गुंतवणूक ते घटवतात. फंड हाउसची मत्तावाटपाची जी पद्धत असेल त्यानुसार त्यांच्या पोर्टफोलिओमधला इक्विटीचा भाग बदलता राहतो. अशी स्वतःची पद्धत विकसित करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक डायनॅमिक इक्विटी फंडाला असते. काही फंड मत्तावाटपाची मोजणी करण्यासाठी निफ्टी-५० पीई रेशो, प्राइस टू बुक व्हॅल्यू अशा पद्धती वापरतात, तर काही फंड त्यांनी विकसित केलेल्या पद्धती वापरतात.

डायनॅमिक इक्विटी फंडाची रचना अशी असते की त्यांच्यातील गुंतवणुकीवर इक्विटी फंडांप्रमाणे कर लागतो. यापैकी अनेक फंडांमध्ये एकूण गुंतवणुकीत ६५ टक्के वाटा इक्विटीचा असतो. त्यामुळे त्यांना इक्विटी फंडांप्रमाणे कर लागतो. असे झाल्याने या फंडात केलेली गुंतवणूक एक वर्षापेक्षा अधिक काळ कायम ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर भरावा लागत नाही. त्यामुळे त्यांची गुंतवणूक करमुक्त होते.

डायनॅमिक इक्विटी फंडात डेट प्रकारात अधिक काळासाठी गुंतवणूक होत असल्यामुळे बाजार वर गेलेल्या स्थितीत सातत्याने असेल तर हे फंड चांगली वाटचाल करत नाहीत. डायनॅमिक इक्विटी फंड आपसूक त्यांचे डेट व इक्विटी पोर्टफोलिओ संतुलित करतात. म्हणूनच कमी जोखीम पत्करण्याची तयारी असलेल्या प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना हे फंड सुचवले जातात. बाजारात करेक्शन आल्यास डायनॅमिक फंड इक्विटीमधील मत्तावाटप कमी करतात, ज्यामुळे केवळ इक्विटी फंडाच्या तुलनेत एनएव्ही कमी प्रमाणात खाली जाते. यामुळे उत्पन्नातील चढउतार डायनॅमिक इक्विटी फंडात कमी असतात. मात्र यामुळे मिळणारे उत्पन्नही बऱ्याचदा डायव्हर्सिफाइड फंडापेक्षा कमी असते.

अर्थात जोखीम कमी फायदा कमी  

अभिप्राय द्या!