करबचत करताना उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या साधनांचा हा  आढावा पहा व स्वतः कुठे गुंतवणूक करण्यास प्राधन्य द्यायचे ते  ठरवा .

ईएलएसएस फंड

(गेल्या तीन वर्षांत १३.६२ टक्के परतावा)
ईएलएसएस फंडांनी २०१७ हे वर्ष गाजवले. यावर्षीही हे फंड चांगला परताना देतील. गेल्या पाच वर्षांत या फंडांनी १८ टक्के चक्रवाढ परतावा दिला आहे. गुंतवणूकदारांनी त्यांनी गुंतवलेली रक्कम चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत दुप्पट झालेलीही पाहिली आहे. या फंडांतून मिळणारा परतावा करमुक्त आहे. ईएलएसएसमधून मिळणारे दीर्घकालीन भांडवली लाभ करमुक्त आहेत. असे तज्ज्ञ सांगतात.या फंडात दीर्घकालीन गुंतवणूक करणार असाल तर लाभांशाचा पर्याय निवडू नये.

पीपीएफ

(जानेवारी २०१८ ते मार्च २०१८ या काळात ७.६ टक्के व्याज मिळेल)
अल्पबचतीचे दर हे सरकारी रोख्यांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी निगडित असतात. गेल्या दोन वर्षांत पीपीएफचे दर खाली येत आहेत. दर खाली येत असले तरी, वित्त सल्लागारांच्या मते, यावर मिळणारे व्याज हे करमुक्त असल्यामुळे पीपीएफमध्ये पैसा गुंतवणे श्रेयस्कर असते. यामुळे मुदत ठेवींच्या तुलनेत पीपीएफला पसंती अधिक मिळते. मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज हे करपात्र असते. त्यामुळे अधिक रक्कम गुंतवल्यास मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज हे केवळ पाच टक्केच राहते. त्याचवेळी महागाई दर चार टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यामुळे पीपीएफवर मिळणारे व्याज हे महागाई वजा जाताही तीन टक्के अधिक मिळते.
पैशाच्या सुरक्षेचा विचार केला तर पीपीएफला अधिक सुरक्षित असते. तसेच यात गुंतवणूक करणे सोपे असते. याचे खाते पोस्ट कार्यालयात किंवा काही सरकारी बँकांमध्ये उघडता येते. काही खासगी बँकांमध्येही पीपीएफ खाते उघडण्याची सुविधा असते. वर्षभर केव्हाही यात पैसे भरता येतात. मात्र आर्थिक वर्षात किमान ५०० रुपये तरी भरावे लागतात.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना

(जानेवारी २०१८ ते मार्च २०१८ या काळात ८.३ टक्के व्याज)
अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर सरकारने खाली आणले असले तरी, त्यातून ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेला वगळले आहे. ८.३ टक्के व्याज देणारा हा पर्याय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उत्तम मानला जातो. याचे कारण ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेतून मिळणारे कमाल व्याज ७.७ टक्के आहे. या योजनेचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे, जो आणखी तीन वर्षे वाढवता येतो. एका व्यक्तीला या योजनेत १५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. ही योजना केवळ ६० वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठीच उपलब्ध आहे. सेन्यातील व्यक्तींना वयाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या योजनेत पैसे गुंतवून ते दोन वर्षांतच काढल्यास खात्यातील रकमेच्या १.५ टक्के पैसे गुंतवणूकदाराला दंड म्हणून भरावे लागतात. दोन वर्षांनंतर दंडाची टक्केवारी कमी होते.

सुकन्या समृद्धी योजना

(जानेवारी २०१८ ते मार्च २०१८ या काळात ८.१ टक्के व्याज)
ज्या करदात्यांना १० वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुलगी आहे, त्यांच्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना ही बचतीसाठी चांगली योजना आहे. याचा व्याजदर खाली आणून ८.१ टक्के करण्यात आला असला तरी, तो पीपीएफपेक्षा अधिकच आहे. शिवाय पीपीएफप्रमाणे या योजनेतील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे. त्याचप्रमाणे वार्षिक दीड लाख रुपये कमाल गुंतवणुकीची मर्यादाही पीपीएफप्रमाणेच आहे. सुकन्या समृद्धीचे खाते कोणत्याही पोस्ट कार्यालयात किंवा निवडक बँकेत किमान एक हजार रुपये गुंतवून उघडता येते. एका पालकाला कमाल दोन मुलींसाठी हे खाते उघडता येते. मात्र या दोन्ही खात्यांतील एकत्र गुंतवणूक एका आर्थिक वर्षात दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस)

(मागील तीन वर्षांत ९.५ टक्के परतावा)
तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर एनपीएसच्या साह्याने कर वाचवता येतो. एक म्हणजे, यामधील दीड लाख रुपये गुंतवणूक प्राप्तिकर कलम ८०सी अंतर्गत करमुक्त गुंतवणूक दाखवता येते. याशिवाय कलम ८०सीसीडी(१बी) अंतर्गत वाढीव ५० हजार रुपयांची गुंतवणूकही करमुक्त म्हणून दाखवता येते. त्याचबरोबर समजा तुमच्या कंपनीने तुमच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के रक्कम एनपीएसमध्ये घातली तर ती करपात्र नसते. मात्र या योजनेत गुंतवलेल्या पैशांपैकी मुदतपूर्तीच्या वेळी ४० टक्के रक्कम करमुक्त असते. एनपीएसमध्ये गुंतवली जाणारी रक्कम निवृत्तीच्या वयाच्या आधी काढता येत नाही.

अभिप्राय द्या!