प्रथम गुंतवणूक करणाऱ्यांना भांडवल बाजारातील चढउतारांची सवय नसते. हे गुंतवणूकदार मुदतठेवींतील पैसा इक्विटीमध्ये टाकत असतात. बाजारात करेक्शन आल्यास डेट व इक्विटी असा संमिश्र पोर्टफोलिओ असेल तर या चढउताराचा फटका कमी बसतो. हा अनुभव डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंडापेक्षा सुखकारक असतो, असे वित्त नियोजकांना वाटते.

डायव्हर्सिफाइड इक्विटी म्युच्युअल फंड हे त्यांनी ठरवलेल्या नियमांनुसार संपूर्णतः कंपन्यांच्या भागांमध्ये गुंतवणूक करतात. हे फंड कोणतेही कॅश कॉल्स घेत नाहीत. डायनॅमिक इक्विटी फंड डेट आणि इक्विटी या दोघांमध्ये गुंतवणूक करतात. भांडवल बाजाराचा आढावा घेऊन डायनॅमिक इक्विटी फंड हे इक्विटी व डेट यांच्यात किती रक्कम ठेवायची त्यांचे प्रमाण बदलत राहतात. बाजार पडल्यावर ते इक्विटीतील हिस्सा वाढवतात आणि बाजार वर गेला की इक्विटीतील हिस्सा कमी करतात. पोर्टफोलिओतील इक्विटी हा घटक प्रत्येक फंडाच्या मोजणी पद्धतीनुसार बदलतो. प्रत्येक फंडाला स्वतःची मोजणी पद्धत विकसित करण्याची मुभा असते. एखादा फंड यासाठी निफ्टी पीई, प्राइस-टू-बुक व्हॅल्यू किंवा तत्सम पद्धती वापरतो.

डायनॅमिक इक्विटी फंडात डेट प्रकारात अधिक काळासाठी गुंतवणूक होत असल्यामुळे बाजार वर गेलेल्या स्थितीत सातत्याने असेल तर हे फंड चांगली वाटचाल करत नाहीत. डायनॅमिक इक्विटी फंड आपसूक त्यांचे डेट व इक्विटी पोर्टफोलिओ संतुलित करतात. म्हणूनच कमी जोखीम पत्करण्याची तयारी असलेल्या प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना हे फंड सुचवले जातात. बाजारात करेक्शन आल्यास डायनॅमिक फंड इक्विटीमधील मत्तावाटप कमी करतात, ज्यामुळे केवळ इक्विटी फंडाच्या तुलनेत एनएव्ही कमी प्रमाणात खाली जाते. यामुळे उत्पन्नातील चढउतार डायनॅमिक इक्विटी फंडात कमी असतात. मात्र यामुळे मिळणारे उत्पन्नही बऱ्याचदा डायव्हर्सिफाइड फंडापेक्षा कमी असते.

पण प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना डायनॅमिक इक्विटी फंड निश्चित चांगला पर्याय आहे !!

अभिप्राय द्या!