सध्या ४२ फंड कंपन्या कार्यरत असून दहा हजार पेक्षा जास्त योजना कार्यान्वित आहेत. मार्च २०१८ अखेर २३.५ लाख कोटी रुपये यामधे गुंतवणूक आहे! २०२० पर्यंत यामधे दरसालात २०% जास्त वाढ अपेक्षित असून ही एकूण रक्कम ३० लाख कोटी रुपये होऊ शकते हा अंदाज आहे.

म्युचुअल फंडडिसेंबर २०१५डिसेंबर २०१६वाढ
ICICI PRU
1,72,1542,27,98932%
HDFC Mutual Fund1,78,3732,21,82524%
Birla Sun Life Mutual Fund1,36,5611,80,80832%
Reliance Mutual Fund1,56,9481,95,84524%
SBI Mutual Fund1,00,0551,40,94740%
UTI Mutual Fund1,06,1291,29,38921%
Kotak Mahindra54,90282,13549%
Franklin Templeton Mutual Fund70,78075,7837%
DSP Black Rock Mutual Fund38,09958,35757%
IDFC Mutual Fund54,71557,9986%