UTI LONG TERM ADVANTAGE FUND SERIES V

सर्व म्युच्युअल फंड घराणी अशा प्रकारच्या विविध योजना विक्रीसाठी वेळोवेळी बाजारात आणत असतात. सर्वसाधारणतः त्यामधे ‘भरलेली रक्कम ही तीन वर्षापर्यंत काढता येत नाही.’ तथापि मिळणारी रक्कम ही “टॅक्स फ्री” असते व पैसे जमा करणे किंवा काढणे या सर्व बाबी आधुनिक सोई सुविधा वापरून- Mobile App व्दारे सुध्दा करणे शक्य आहे.

  • ही युटीआय तर्फे सुरु असलेली 80 C अंतर्गत सवलत देणारी मार्केटलिंक योजना आहे.
  • यात भरलेले पैसे तीन वर्षे काढता येत नाहीत. पण ही योजना तीन ते दहा वर्षापर्यंत सुरु राहत असल्याने तीन वर्षानंतर दहा वर्षापर्यंत हे पैसे केव्हाही कोणत्याही पध्दतीने काढता येतील व जेव्हा काढू तेव्हा ते टॅक्स फ्री असतील.
  • ही योजना दि. २२-०३-२०१७ पर्यंत सुरु आहे. ३० मार्च २०२१ नंतर पैसे केव्हाही काढता येणार.
  • कमीत कमी गुंतवणूक रु. ५०० किंवा त्या पटीत.
  • या योजनेत देखील १०% ते ११% पर्यंत परतावा मिळू शकतो.