एचडिएफसी कॅन्सर फंड

म्युच्युअल फंडमधे गुंतवणूक करून त्यतील मिळणारा डीव्हिडंड किंवा फायदा एखादा गुंतवणूकदार कॅन्सर सारख्या दुर्धर रोगाशी सामना करणाऱ्या व्यक्तींना मदत करणाऱ्या संस्थेकडे वर्ग करण्याची सोय सुध्दा म्युचुअल फंडातर्फे केली आहे. फक्त अशा सेवाभावी संस्थांची निवड करण्याचा अधिकार गुंतवणूकदाराला नाही. एचडीएफसी म्युचुअल फंडाने सुध्दा HDFC DEBT FUND FOR CANCER CURE 2014 अशी सेवा सुरु केली आहे. एखादा गुंतवणूकदार कोणालाही न समजता आपली आर्थिक मदत अशा संस्थेला परस्पर करू शकतो हे या फंडांचे वैशिष्ठ्य आहे. या साठी गुंतवणूक दाराने फक्त आपल्याला मिळणारा नफा कुठे वर्ग करावयाचा त्यावर टीकमार्क केले की ही बाब पूर्ण होऊ शकते. एचडीएफसी म्युच्युअल फंड हा क्लोज एन्डेड फंड असून…

End of content

No more pages to load