नेशनल पेन्शन स्कीम

युनोच्या लोकसंख्यावाढीच्या अभ्यासानुसार माणसाचे सरासरी आयुष्य हे २०५० पर्यंत ७५ वर्षे होणार आहे.त्यामुळे प्रत्येकाला वाढत्या माहागाईला तोंड देण्यासाठी आपले उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न हे करावेच लागतात. राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना ही सर्वांसाठी सन २००८ पासून सुरु झाली असून केंद्र सरकार सन २०१७/२०१८ पर्यंत काही रक्कम प्रोत्साहन म्हणून हे खाते उघडणाऱ्या व्यक्तीला देणार आहे.हे खाते उघडणाऱ्या प्रत्येकाला Permenent Retirement Account Number (PRAN) प्राप्त होतो व तो कायमस्वरूपी राहतो.यामधे Tier I Account व Tire II Account अशी दोन प्रकारची खाती असतात. Tire I मधून भरलेले पैसे निवृत्ती पर्यंत काढण्याचा पर्याय नसतो. Titre II साठी अधून मधून पैसे काढणे शक्य असते, तथापि यात करसवलत मिळत…

सुकन्या समृद्धि योजना

भारतात अजूनही स्त्रीभ्रूणहत्या होते. मुलगी जन्मली की एक, दोन दिवसात अर्भकाची हत्या करण्याचे प्रकार होतात. मग अशा घटना थांबविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२- जानेवारी- २०१५ रोजी “सुकन्या समृध्दी योजना” ही योजना सुरु केली आहे.या अंतर्गत मुलीच्या पालकांनी मुलीच्या वयाच्या दहा वर्षापूर्वी कमीत कमी रु. १००० deposit ठेवून पोस्ट ऑफिस किंवा बॅंकेत असे खाते उघडावे. समजा पाच वर्ष वयाच्या मुलीच्या नावाने दरमहा रु. १००० ठेव जमा केली तर दरवर्षी रु. १२००० प्रमाणे १४ वर्षात रु. १,६०,००० होतील यावर व्याजासह रु. ६,३१,००० मिळू शकतात. यावर ९% पेक्षा जास्त व्याजदर आहे. याचे व्याज करमुक्त आहे.मुलीच्या लग्नापर्यंत किंवा वयाच्या २१ व्या वर्षापर्यंत हे खाते…

End of content

No more pages to load