आय. पी. ओ. म्हणजे …Initial Public offer —

एखादी सेबी नोंदणीकृत कंपनी आपल्या व्यवसाय वृद्धीसाठी भांडवल उभारण्याकरिता पैसे शेअर्स विक्री करून उभे करण्याचे ठरवते.ह्या प्रकाराला IPO म्हणतात. पूर्वनियोजित कालावधीत ही विक्री केली जाते. त्यानंतर ठराविक दिवशी ह्याचे listing केले जाते , व ह्यानंतर ह्या शेअर्सचा व्यवहार सुरु होतो .

IPO चा अभ्यास केल्याशिवाय यामध्ये गुंतवणूक करणे धोक्याचे असू शकते .नवीन कंपनी चा IPO खरेदी करण्यापूर्वी मान्यवर सल्लागाराकडून त्यासंबंधी माहिती घ्यावी . त्यापेक्षा  अस्तित्वातील कंपनीचा IPO घेणे फायदेशीर असू शकतो.

यासाठी कोणत्याही DP कडे demat व tarding अकौंट असावे लागते , तसेच आपले बँक खाते ASBA या स्वरूपाचे असणे बंधनकारक आहे.

Application Supported by Blocked Amount म्हणजे ASBA होय . सध्या बर्याच बँक्स ही सेवा देत आहेत .

नवीन येणारे आय. पी. ओ. :

१)येस बँकेचा FPO आजपासून खुला झाला असून त्याचा lot १००० समभागांचा आहे ! हा दि १७ जुलै पर्यंत खरेदी करता येईल !!

२) मिर्या assteचा  NFO २० जुलै पर्यंत उपलब्ध आहे.

३)अनेक फंड घराणी वेगवेगळ्या प्रकारचे NFO विक्रीसाठी उपलब्ध करून देत असतात .

        • सध्या उपलब्ध NFO पहा !!

          टीप : – सामान्यपणे ज्यांना बँकेतील FD पेक्षा जास्त व्याज पाहिजे असते पण जोखीम घ्यायची इच्छा नसते त्यांना NFO मधील गुंतवणूक निश्चीत जास्त परतावा देते व यामध्ये TDS उद्गम्स्थानी होत नाही !!