या महिन्यात शेरखान तर्फे खरेदीसाठी सुचवलेली यादी

 १ ) BEL                                                                                                    अपेक्षित किंमत                               177

२) GODREJ Ind                                                                                     अपेक्षित किंमत                               620

३)  IOC                                                                                                     अपेक्षित किंमत                               445

४)INDUSINDBANK                                                                             अपेक्षित किंमत                               1450

५) LICHFIN                                                                                          अपेक्षित किंमत                              700

६) MARUTI                                                                                           अपेक्षित किंमत                               6430

७) ZEEL                                                                                                  अपेक्षित किंमत                               580

८) GRASIM                                                                                            अपेक्षित किंमत                              1150